O nas

agrodan4

AGRO TRADE

Agro Trade jest duńsko-polską firmą z zakładem w Darłowie oraz biurem w Koszalinie. Agro Trade zostało założone w 2010 roku w Polsce w celu zapewnienia polskiemu rolnictwu dostępu do przyjaznych dla środowiska polepszaczy gleby, a jednocześnie wykorzystania wiedzy o rolnictwie i gospodarce o obiegu zamkniętym do rozwoju przyjaznego środowisku rolnictwa.  Nasze produkt oparte są o popioły ze spalania biomasy, które stanowią najstarszy znany ludzkości nawóz.

0
Ton zdolności produkcyjnej rocznie
0
Wybierana przez setki rolników
0
Ton produkowanego nawozu rocznie

NASZA STRATEGIA ŚRODOWISKOWA

W Agro Trade doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest nawożenie dla rolnictwa, środowiska i wykorzystania zasobów. Aby jednak móc jak najlepiej wykorzystać wszystkie zasoby, Agro Trade aktywnie angażuje się w wykorzystanie wartości nawozów zawartych w popiołach pojawiających się w zakładach kogeneracyjnych, które m.in. jako paliwo wykorzystują słomę i zrębki. Działania te wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym, pozwalając zachować naturalne zasoby środowiska (w tym żyzność gleb) dla przyszłych pokoleń rolników.

 
NASZE DOŚWIADCZENIE
Rolnictwo - 30 lat
Obrót nawozami - 10 lat
Produkcja nawozów - 8 lat

DLACZEGO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NAMI?​

WSPÓŁPRACA Z NAUKOWCAMI – Współpracujemy z Katedrą Agronomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w zakresie doświadczeń polowych i rozwoju nowych nawozów.

W Agro Trade pragniemy przejrzystej i uczciwej współpracy poprzez dzielenie się wiedzą, w ramach której stale prowadzimy ścisły dialog z naszymi klientami.

 

Bierzemy odpowiedzialność i ręczymy za jakość naszych produktów.

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości i uczciwości, zarówno wewnątrz naszej firmy, jak i wobec naszych partnerów biznesowych, okazując sobie wzajemne zaufanie.

Pracujemy zorientowani na wyniki, realizując uzgodnione cele wokół gospodarki o obiegu zamkniętym i dostarczając najlepsze możliwe rozwiązania.

Rozwijamy się dla Was