O nas

agrodan4

AGRO TRADE

Agro Trade jest duńsko-polską firmą z zakładem w Darłowie oraz biurem w Koszalinie. Agro Trade zostało założone w 2010 roku w Polsce w celu zapewnienia polskiemu rolnictwu dostępu do przyjaznych dla środowiska polepszaczy gleby, a jednocześnie wykorzystania wiedzy o rolnictwie i gospodarce o obiegu zamkniętym do rozwoju przyjaznego środowisku rolnictwa.  Nasze produkt oparte są o popioły ze spalania biomasy, które stanowią najstarszy znany ludzkości nawóz.

0
Ton zdolności produkcyjnej rocznie
0
Wybierana przez setki rolników
0
Ton produkowanego nawozu rocznie

NASZA STRATEGIA ŚRODOWISKOWA

W Agro Trade doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest nawożenie dla rolnictwa, środowiska i wykorzystania zasobów. Aby jednak móc jak najlepiej wykorzystać wszystkie zasoby, Agro Trade aktywnie angażuje się w wykorzystanie wartości nawozów zawartych w popiołach pojawiających się w zakładach kogeneracyjnych, które m.in. jako paliwo wykorzystują słomę i zrębki. Działania te wpisują się w gospodarkę o obiegu zamkniętym, pozwalając zachować naturalne zasoby środowiska (w tym żyzność gleb) dla przyszłych pokoleń rolników.

 
NASZE DOŚWIADCZENIE
Rolnictwo - 30 lat
Obrót nawozami - 10 lat
Produkcja nawozów - 8 lat

DLACZEGO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NAMI?​

WSPÓŁPRACA Z NAUKOWCAMI – Współpracujemy z Katedrą Agronomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w zakresie doświadczeń polowych i rozwoju nowych nawozów.

W Agro Trade pragniemy przejrzystej i uczciwej współpracy poprzez dzielenie się wiedzą, w ramach której stale prowadzimy ścisły dialog z naszymi klientami.

 

Bierzemy odpowiedzialność i ręczymy za jakość naszych produktów.

Przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości i uczciwości, zarówno wewnątrz naszej firmy, jak i wobec naszych partnerów biznesowych, okazując sobie wzajemne zaufanie.

Pracujemy zorientowani na wyniki, realizując uzgodnione cele wokół gospodarki o obiegu zamkniętym i dostarczając najlepsze możliwe rozwiązania.

SAMARBEJDE

Læs mere
Hos Agro Trade ønsker vi et transparent og ærligt samarbejde igennem vidensdeling, hvor vi hele tiden er i tæt dialog med vores kunder.

ANSVAR

Læs mere
Vi tager ansvar og står inde for alle de valg der bliver taget i beslutningsprocesserne.

GENNEMSIGTIGHED

Læs mere
Vi lægger stor vægt på transparens og ærlighed, både internt i vores virksomhed og hos vores samarbejdspartnere, ved at vise tillid til hinanden.

MÅLRETTET

Læs mere
Vi arbejder resultatorienteret ved at leve op til de aftalte mål omkring cirkulær økonomi, og ved at levere de bedst mulige løsninger.