Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 20. marzec 2024.

Właścicielem tej witryny jest:

Agro Trade Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bohaterów Warszawy 35A, 75-211 Koszalin
Polska
Email: info@agrotradegrupa.com
Numer telefonu: +48 532 404 777
VAT ID: 6692499182

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Agro Trade Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Karsten Birkedal

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

0000358448

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.

2.1 Die Eigentumsanteile der Gesellschaft (Aktienkapital), die von ihr ausgegeben wurden:

PLN 40 000