Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
+48 604 521 516 ul. Bohaterów Warszawy 35A, 75-211 Koszalin PLChange language PL / EN
Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2018

na montaż wentylatorów dachowych wraz z niezbędną wymianą poszyć dachowych w ramach projektu pn.:
„Finansowanie remontu nieruchomości położonej w porcie morskim Darłowo i zakup urządzeń do produkcji nawozów rolniczych: mieszalnik, pasy transmisyjne, sterowanie komputerowe, zraszacze, ładowarka z łyżką do materiałów sypkich”

13.12.2018

W związku postępowaniem dotyczącym montażu wentylatorów dachowych wraz z niezbędną wymianą poszyć dachowych w ramach projektu „Finansowanie remontu nieruchomości położonej w porcie morskim Darłowo i zakup urządzeń do produkcji nawozów rolniczych: mieszalnik, pasy transmisyjne, sterowanie komputerowe, zraszacze, ładowarka z łyżką do materiałów sypkich”, przez Wnioskodawcę: Agro Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedłożenie oferty w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia jest: montaż pięciu wentylatorów dachowych na dachu hali magazynowej w porcie w Darłowie wraz z niezbędną wymianą poszyć dachowych. Realizacja całości zamówienia nastąpi na terenie zakładu Zamawiającego przy ulicy Portowej 3 w miejscowości Darłowo.

Zgodnie z poniższą specyfikacją przedmiotu zamówienia.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający określa poniższe minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu usługi:

 1. Montaż pięciu sztuk wentylatorów dachowych dostarczonych przez firmę Venture Industries Sp. z o.o. wraz z dodatkowym wyposażeniem według poniższej specyfikacji oraz dołączonych do zapytania kart katalogowych dostępnych na stronie http://www.venture.pl :
  1. Wentylatory dachowe model GMT-R-200-110T RD 230/400V,50Hz IE3 x 5szt.,
  2. RS-RI 435 x 5 szt.
  3. ADAPTER RS435 x 5 szt.
  4. DFK-200 x 5 szt.
  5. WKŁAD FILTR. KIESZENIOWY EU3 DF-K 100-250 x 5 szt.
 2. Wymiana poszycia dachowego w miejscu montażu wentylatorów, tak aby zapewnić jego ciągłość i szczelność,
 3. Wszystkie koszty związane z realizacją ponosi Wykonawca,
 4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy na wykonane prace. W trakcie trwania gwarancji Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia nie wynikłych z winy Zamawiającego lub oddziaływania siły wyższej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Ofertę należy sporządzić na wzorze oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki:

1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę wraz ze specyfikację techniczną zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim. Oferty w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.

METODY SKŁADANIA OFERT:

Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:

[„Oferta w postepowaniu nr 10/2018 na montaż pięciu wentylatorów dachowych na dachu hali magazynowej w porcie w Darłowie wraz z niezbędną wymianą poszyć dachowych. Nie otwierać przed 12:00 dnia 21.12.2018”]

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu nie będą rozpatrywane.

Drugą metodą złożenia oferty jest przesłanie jej na adres e-mail: przetargi@agrotradegrupa.com .

W temacie wiadomości należy podać: [„Oferta w postepowaniu nr 10/2018 na montaż pięciu wentylatorów dachowych na dachu hali magazynowej w porcie w Darłowie wraz z niezbędną wymianą poszyć dachowych. Nie otwierać przed 12:00 dnia 21.12.2018”]

 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:
Krzysztof Kuglarz, e-mail: kk@agrotradegrupa.com, Beata Badurska, e-mail: bb@agrotradegrupa.com,

NR TELEFONU OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:
Krzysztof Kuglarz tel. +48 666 316 457, Beata Badurska tel.: +48 668 646 251

 
dfk.pdf
gmt-r.pdf
RS RI.pdf
Zapytanie ofertowe.pdf
Oświadczenie - wzór.docx
Wzór formularza ofertowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe zawarte w plikach cookies są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do udostępniania niektórych funkcjonalności serwisu. W przypadku braku zgody na takie przetwarzanie prosimy o zmianę ustawień w stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Agro Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-211), ul. Bohaterów Warszawy 35A
 • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu świadczenia usług oraz dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej). Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email: info@agrotradegrupa.com
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 pkt i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Kontynuacja przeglądania strony oznacza akceptację użycia przez stronę plików cookies. Więcej szczegółów opisanych zostało w Polityce Prywatności